Respons-kommentar
Foto
Stokkanytt!
Gamle dagar
Stokkasjøen eller berre Stokka
heiter ei naturskjønn lita bygd i Vevelstad kommune på Helgelandskysten. Opprinneleg namn er "Stokkar". Den som tilfeldigvis reiser med ferja på kystriksvegen mellom Forvik og Tjøtta, kan mot aust sjå frodige marker og skogkledde åsar. Her står lauv- og granskogen frodig - i kontrast til ytre delar av Helgeland som har lite skog.
Vervarsel for Stokka
Ortofoto av Stokka
Ortofoto av Nerstokka
Ortofoto: Brenden
Ortofoto over Brenden og Gidskåa

Transport - ferjesamband
sommarrute for ferja Tjøtta-Forvik


Nærmaste flyplass er Stokka flyplass ved Sandnessjøen. Nærmaste togstasjon er Mosjøen. .

Naturen
Bygda har dei monumentale fjellformasjonane til "Sju søstre" til ustikt mot vest. Fleire av toppane er over 1000 meter. Mot nordaust tronar Stokkahatten litt under 800 meter over havet. Mot sør skiller den mektige Vistenfjorden Stokka frå kommunesentret Vevelstad. Fjorden er ein gong utnemnt til å vere den reinaste i landet.

Overnatting

Visthus rorbukamping

Stokka grendelag
Leiar: Randi Andersen

Vistenfjord hagelag
Leiar: Lone Arnesen, 8870 Visthus

Stokkafolk:
Klikk her krambueigar Nils og Solveig Smith-Nilsen
Klikk her Magda og Lilly i luka på Grendehuset.
Klikk her for Svein med familie

Sørhelgeland
Klikk her for å sjå kart over Sør-Helgeland.


Interaktivt kart
Klikk her for å kikke på eit interaktivt kart over Stokka. Før pila over kartet og klikk på stader du vil sjå foto frå. Her fins det masse små foto frå ulike plassar i bygda.

Sjå foto frå Stokka!
Stokkavika


Stokka2016: Otto Almås døydde 25.05.16. Gammelt foto av Almås-søskenflokken - Otto øvst.

2016: Margot Slotvik (førdt Smith-Nilsen i 1930) døydde 25. april. Margot vaks opp på Stokka, men levde sitt vaksne liv i Brønnøsynd.

2016: Magnus Ulriksen gjekk bort den 13. januar etter lengre tids sjukdom..

2015: Harves moon med Stokkasjokkaran og fantastisk dronevideo av bygda

2015: 27. september: Knut Vistnes er gått bort.

2015: Stokkasjokkkaran! Musikk spelt inn i butikklokalet av Stokkafolk!

2015: 21. september: Godfjord havarerer i Kalvvika

2015: 29. august. Ho Dagny Olsen har gått bort etter å ha tilbrakt dei siste åra på Vevelstad sjukeheim.

2015: 4. juni. Nils Smith-Nilsen går bort etter lengre tids sjukdom.

2015: Erlend Andersen går bort den 5. mars. Erlend til høgre.

2015: Magda Smith-Nilsen går bort den 5. februar.

2013: Foto frå arbeidet med den nye Brennåvegen

2013: Sommarfoto frå Stokkasjøen og bygda innafor

2013: Påskeaften - gjenstandskviss på grendehuset.

2013: Frå januar blir butikken på Stokka endeleg nedlagt.

2012: 15. november: Knut Vistnes flyttar ut av millionærkåken på Furumoen, huset overtatt av fam. Hauan frå Hønefoss.

2012: Julemessa går av stabelen 17. november! Masse godsaker!

2012: Oktoberfoto frå Stokka

2012. 1. september, Øystein Almås er gått bort.

2012: Panoramafoto frå Stokkasjøen, juli.

2012: Arbeidet med ny flytebrygge - klar til bruk juli 2012 etter fire års planlegging.

2012: Påske med store mengdar sol og snø på Stokka - og påskebasar.

2012: 1. mars - den siste melkeleveransen blir sendt frå Stokka. Øystein og Karin Arnesen legg om produksjonen og sluttar med melk.

Nytt - ein del gamle foto frå 1900-talet utlånt frå Randi Velle Andersen er lagt ut øverst til høgre.

19.11.11: Juemesse på grendehuset og skinkesteik!

04.10.11: Arne i Brenden (Aspnes) vart i dag gravlagt på Visthus. Ungdomsbilete Arne var sjømann, maskinist og fiskar og bodde i Nerbrenden. Den siste tida vart det opphald på sjukeheimen på Vevelstad.

13.09:! Stor villa - Furumoen, til sals!

09.09.11: Sommarfoto frå 2011 - foto frå Nerstokka...

24.07.11: Barndåp - Anette Vistnes!

12.07.11: Bingo på bingo!

30.04.11: Foto frå april - landskap. For det meste tatt frå spektakulære Kalvhyllhåjen.

21.04.11: Årets påskebasar gjekk av stabelen på Visthus med uvanleg godt frammøte. Småsteik i brun saus og erterstuing - mm.

03.04: Mathilde Alfride Pedersen er gått bort. Gravferd 8. april på Visthus. Mathilde var født på Stokka, men gifta seg og bodde mesteparten av livet på Elvbakken på Visthus med ektemannen Konrad..|

24.03.11: Kirsti Helene Andersen" - uvanleg populær lærarinne på Stokka på tidleg 1960-tal, er dessverre gått bort etter langvarig sjukdom.

17. 03.11: Håvard og Kristina fekk ei lita jente som får namnet Anette !

25.01.11: Desemberlys og julefoto frå 2010 - noko forseinka.

01.12.10: Gamle postkort frå Nordland

24.11.10: Forfattar og journalist Ardis Kaspersen har gått bort (Visthus):

20.11.10: Julemesse på Stokka med dampande kjøttrettar frå kl. 1300. Huset opent frå 12.

01.11.10: Straumledningane på Stokka blir no gravd ned og lagt i jordkablar av Svein Andersen. Dvs. ikkje monstermaster på Stokka.

17.10.10: Haustfargene på Stokkasjøen !

30.09.10: Google kjører i land på Stokka med fotobil.

27.07.10: Eit utval sommarfoto frå juli

01.04.10: Basar på grendehuset!

06.04.10: Vasslaus vinter på fleire gårdar

17.03.10: Handelsmann Nils Smith-Nilsen var i dag på audiens hos kong Harald på slottet etter å ha mottat kongens fortjenestemedalje!

28.02.10: !Stokkafoto på Youtube med musikk av Roar Vangen!

Februar 2010 : Lone og Leif Konrad har fått ei jente: Ellen Martine:

21.02.10: Stokka i desemberlys på Youtube.

03.01.10: Arne i Steinsrud (Andersen) er gått bort.

01.01.10: Eilif i Steinsrud (Andersen) er gått bort.

29.11.09: Ole i Brenden (Ole Andersen) er brått gått bort.

18.11: Nils Smith-Nilsen er tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv.Les meir i Helgelands Arbeiderblad.

Panorama Midtstokka mot sør
Panorama frå Nerstokka med butikken
Panorama frå Nerstokka sett frå Nausthågjen

Fleire flotte gamle foto frå Stokka 1960/61 har dukka opp. Alle tatt av Sigrid Vistnes som var lærar på Stokka på denne tida.

29.08.09: Dutti (Susanne) Almås er gått bort etter lang tids sjukdom..

26.07.09: Heimkommardagan 2009 er avvikla med stort oppmøte på eit rikhalding program. Enkelte glimt frå dagane her.

17.05.09 på Stokka! Fotografi frå nasjonaldagen

Nytt: Kilenhistorie av Bjørg i Kilen!

2009: Butikken på Stokka: Nils Smith-Nilsen vurder no sal av butikkbygning og brygge.


13. desember: Julebord på grendehuset på Stokka! Kveite!

15. november 2008! Julemesse på huset! Småsteik mm. Over 60 middagar vart selt på vellykka julemesse!

Helgelandsk språktest basert på Stokkadialekt! Kviss

2008: Nye foto - nordom Stokka!

2008: Nytt no! Fleire gamle Visthusfoto!


2008: Stor gebursdag på grendehuset 19. juli!

2008: Mai. Nærmare tusen kubikk tømmerskog blir hogd ned på eigendommane til M. Smith-Nilsen og Knut VIstnes.

2008: Kjentmannstest for Stokka - test deg på nettet!

2008: Mai: Kristian og Pauline Arnesen har fått ei dotter som trule skal heite Matilda!

2008: April: Øystein og Karin Arnesen fekk pris for levering av elitemelkElitemelk

Nytt! Gamle foto frå Visthus og Vistenfjorden!

2008: Påskebasar på skjærtorsdag er avvikla

Mars: Ingrid Almås er gått bort.

Som eld i tørt kveitebrød - boka Stokkaliv på 1900-talet vart lagt ut på butikken på Stokka for sal før jul. Opplaget vart riven bort, men nye bøker vil bli trykt opp i vinter.

To nye naust er ført i 2007. Til høgre det toetasjes bolignaustet til Øystein Arnesen


Ekorn frå Stokka tar ferja

August 2007: Stokkatreff et i juli ! Her er ein fotoreportasje!Mai 07: Helikopterbase på Nerstokka: Utbytting av kraftledningane mellom Grytåa og Visten skjer i sommar. Arbeidslaget er stasjonert på Nerstokka med helikopter.

Stokkatreff i 2007! Siste helga i juli 2007 blir det Stokkatreff! Les meir Les meir

2007: 23. mars: Bendik Almås er gått bort.

2007: 16. februar: Oddvar Karlsen har gått bort.Dagny til himmels!

DagnyDagny har fylt 80 (i 2006) og fekk ein uvanleg presang! -Ein fjelltur med helikopter - ikkje nok dårleg val for ei fjellgeit som Dagny!

110 år - tidenes geburtsdag på Stokka!!

29. juli vart tidenes geburtsdag avvikla på grendehuset. Søssa og Geir fylte 110, Sjå Stokkas menn og kvinner som du aldri har sett dei før!.

Eldre Stokkanytt frå før 2006
Eit historisk foto - handelsmann Nils Smith-Nilsen besøker kongen for å motta fortjenesemedalje

Båtliv - Erling Bakkan med mannskap på Havsula

Havsula og Brennaavaring

Stokka skole - 70-talet

Lofotfiskarar - Ole og Erling Bakkan

120 gamle Stokkafoto

Kilvågen før og no

Historia om Kilvågen

Visthus i gamle dagar

Om telegrafen på Stokka


Kilværingar i Lofoten i gamle dagar. Her er det sju stk. Sørensen frå Kilen.

Diverse gamle foto:
Gesenia Smith med Nils, Isak og Johan Gude Smith-Nilsen rundt 1902.


Gammelgården - Lars og Lise - 1930-tal?

Stokkafolk - rundt 1940.

Skoleungar på 1960-talet

: Gjøten på slutten av 1920-talet.

Dagens kulturminne: MS Vistenfjord av Aursletta. 1934

Gårsdagens kulturminne
- sommarfjøsen i Nergården.

Stokka før ferjeleiet kom

Visste du?
Tidleg i århundret som gjekk var det skole i våningshuset i Gjøten.

Gidskåa gård


Lenker

www.nordlandsfoto.com

Vevelstad kommune

Bønå villmarkskamping

Hesstun på internett


Visthus
Frå Stokka går vegen austover til nabobygda Visthus. Klikk her for å sjå foto frå Visthus. På Visthus er det også rorbukamping.


---
Besøk: TellarDenne sida er laga av Ivar Smith-Nilsen. Send e-post

Valid XHTML 1.0!